دژاگه و تتلو؛ نوازندگانِ سمفونی رکیکِ آی.آر.ایران

1404679050

خبرها می‌آیند و ناخواسته کنار هم می‌نشینند و پازلِ جامعه‌ی امروز را تکمیل می‌کنند. ابتدا خبرِ مربوط به اشکان دژاگه که به جرم راننده‌گی در مستی طبق قوانین کشور آلمان دستگیر می‌شود و کیلومترها دورتر در خاکِ جمهوری اسلامی ایران هم از سوی کمیته‌ی اخلاق مورد تهدید قرار می‌گیرد. خبر دوم مربوط به امیر تتلو. رپری که ابتدا در دوبی تصاویرش را کنار بطری‌های مشروب و دلبرکانِ خوش‌حال و شادان منتشر می‌کرد و بعد به جمهوری اسلامی ایران پا گذاشت و شد سربازِ رهبری و سردار قاسم سلیمانی و طرفدار انرژی هسته‌ای و صدالبته گشت ارشادِ اسلامی! رپری که مدت‌هاست می‌خواهد فوتبالیست بشود و وقتی نتوانست پرسپولیسی و راه آهنی بشود، حالا می‌خواهد به تیم “خونه به خونه” بابل بپیوندد

اشکان و امیر بازی‌کنانِ امروز فوتبال جمهوری اسلامی ایران هستند. با تتو بر بدن، سابقه‌ی عیان مشروب‌خواری و صدالبته اعتقادِ راست و دروغ به نظامِ مستقر. راهِ ماندن در این وضعیت روشن است. اشکان که دیروز با پوشیدنِ پیراهن آستین بلند تتوهای‌اش را پنهان می‌کرد حالا باید ردایی بلندتر، به اندازه‌ی پیراهنِ توبه‌ی تتلویی، سفارش بدهد تا سوابقِ کیفری‌اش از دیدِ نظامِ فعلی را قایم بکند. پیراهنی با طرح و نقشِ رهبری و انرژی هسته‌ای و سردار قاسم سلیمانی

دژاگه و تتلو تصویرِ کاملِ جامعه‌ی امروز هستند. ظاهر و باطنی صد رنگ و چهل تکه و هزار ساز که نتیجه‌اش سمفونی‌ِ رکیکی‌ست به نام آی. آر. ایران